Language Picker Icon English

Wat is BI & Reporting?

Iedere organisatie beschikt over een karrenvracht aan data, maar hoe zet je die efficiënt in? Business Intelligence tools verwerken, interpreteren en presenteren gegevens uit je bedrijfsprocessen. Ze verzamelen en analyseren data van klanten, concurrenten, leveranciers en voorraad.  Zo wordt je organisatie competitiever en slimmer. We spreken van Business Intelligence als ruwe data verwerkt wordt tot operationeel bruikbare data.

Een goed BI-systeem brengt alle informatie vanuit de ERP- en CRM-software samen tot real-time bruikbare data, waarmee je vervolgens analyses en adequate beslissingen kunt maken.

Wat zijn de voordelen van BI & Reporting-tooling?

  • Alle informatie op één plek
  • Lagere (voorraad)kosten en hogere productiviteit
  • De kwaliteit van beslissingen neemt toe
  • Pro-actief kunnen sturen op veranderde en veranderende situaties
  • Permanent kunnen sturen op hogere marges
  • Hogere klanttevredenheid

Vergelijk

Waar moet je op letten bij de selectie van een BI & Reporting-tool?

Zorg voor een goede wisselwerking tussen de BI-oplossing en de ERP- en CRM-software
Maak met iedereen die bij uw BI-project betrokken is goede afspraken en leg die altijd vast.
Een goede business case is essentieel om de kwaliteit van uw keuze te kunnen bepalen. Stuur deze tijdens het project bij. Omstandigheden kunnen tijdens het project veranderen.
In de selectiefase wordt soms veel beloofd. Zorg hierbij voor harde garanties, vraag goed door en raadpleeg referenties
Stel realistische eisen aan de software
Hou rekening met de impact van een BI-implementatie