Language Picker Icon English

Welke subsidie?

Innoveren duur? Investeringen in nieuwe oplossingen kunnen oplopen, maar je staat er niet alleen voor. Organisaties kunnen aanspraak maken op vele subsidies, fiscale regelingen, kredieten en fondsen die aansluiten op elke fase van een idee of project. Dit zijn de meest gehanteerde subsidies in Nederland.

Subsidies in Nederland

WBSO
+

Start je een R&D-project? Verlaag dan de kosten met de Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk (WBSO). Er is jaarlijks ruim een miljard beschikbaar voor innovatieve ondernemers. 

EIA
+

Investeer je energiezuinige technieken of bedrijfsmiddelen? Dan heb je recht op fiscaal voordeel via de Energie Investeringsaftrek (EIA). Daarmee breng je de energiekosten omlaag en ontvang je tegelijkertijd belastingvoordeel!

MIA
+

De Milieu-Investeringsaftrek (MIA) is een fiscale regeling voor ondernemers die duurzaam investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, materialen, gebouwen of productieprocessen. De MIA regeling gaat afhankelijk van de categorie vaak samen met de VAMIL regeling (willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Deze combinatie wordt vaak gemaakt omdat bij de aanvraag voor een MIA regeling je ook vaak tegelijk recht hebt op de VAMIL regeling. Zo kun jij extra voordeel behalen op dezelfde investering.

MIT
+

Ben je mkb-ondernemer en bezig met een innovatief project binnen een van de topsectoren? Dan is de populaire regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT-subsidie)  wellicht iets voor jou. Interessante subsidies voor jouw innovatieproject zijn MIT Haalbaarheid en de MIT R&D Samenwerkingsprojecten. We vertellen je graag waar je deze subsidies kunt aanvragen en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

SDE++
+

De SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) is bedoeld voor bedrijven en organisaties die hernieuwbare energie produceren met behulp van zon, wind, geothermie, water en biomassa. Denk bijvoorbeeld aan het opwekken van energie via zonnepanelen of windmolens.

Horizon Europe
+

Horizon Europe is een ambitieus financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. De belangrijkste kenmerken zijn:

  • versterken van de wetenschap en technologie in de Europese Unie dankzij meer investeringen in hooggekwalificeerde mensen en baanbrekend onderzoek
  • bevorderen van het het industriële concurrentievermogen van de EU en haar innovatieprestaties
  • verwezenlijken van de strategische prioriteiten van de EU, zoals het Klimaatakkoord van Parijs en het aanpakken van mondiale uitdagingen die de kwaliteit van ons dagelijks leven beïnvloeden.
Interreg
+

INTERREG is een subsidieregeling voor innovatieve en duurzaamheidsprojecten die Europa versterken. Hierbij kunt u denken aan (eco)innovatie, milieu, transport & mobiliteit, duurzame energie en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen. De subsidieregeling wil ook de economische verschillen tussen Europese regio’s verkleinen. Daarom ziet INTERREG graag samenwerking over grenzen binnen verschillende Europese regio’s.

DHI
+

Wil je in het buitenland een project uitvoeren, investeren in een onderneming of de internationale markt veroveren? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie vanuit de regeling voor Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)!

EFRO
+

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is bedoeld om de belangrijkste economische verschillen tussen regio’s te verminderen. Ook in Nederland zijn er verschillende EFRO-programma’s die subsidie beschikbaar stellen voor innovatie, ontwikkeling en samenwerking. Wij vertellen je hier graag meer over.

EUROSTARS
+

De Eurostars is een van de meest toegankelijke Europese subsidies voor het mkb en kent een hoge slaagkans. Het innovatieprogramma is een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie, waarbij financiële ondersteuning wordt gegeven via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Nederlandse bedrijven scoren al jaren erg goed binnen deze subsidie. Meer dan 30% van de Nederlandse aanvragen wordt goedgekeurd en de administratielast is relatief laag.

SLIM Regeling
+

Subsidie ter stimulering Leren en Ontwikkelen van medewerkers in het mkb.

ESF
+

Versterking van de economische en sociale samenhang door betere werkgelegenheids- en arbeidskansen.

DEI+
+

Subsidie voor innovatie rond hernieuwbare energiebronnen.

Innovatiebox
+

Draag met de Innovatiebox geen 20-25% Vennootschapsbelasting af, maar slechts 5%.